Ejendomsadministration

Preben Hove ejendomme kan varetage alle de opgaver, der opstår i forbindelse med udlejning af private lejemål og ejerforeninger.


Vi kan hjælpe med alt det praktiske omkring:

  1. Udlejning – herunder annoncering, udvælgelse af lejere, lejekontrakter, ind- og fraflytninger samt flytteopgørelser.
  2. Derudover kan vi også varetage det økonomiske – herunder opkrævning af husleje, bogføring, udarbejdelse af regnskaber osv.
  3. I ejerforeninger kan vi varetage alt det praktiske omkring administration – indkaldelse til generalforsamlinger og afholdelse heraf, udførsel af beslutninger osv.

I enkelte ejendomme varetager vi desuden projekteringen omkring renovering, køb og salg og investering m.v.

Preben Hove Ejendomme • Store Mølle Vej 17, 4. th. 2300 Kbh. S. • Telefon 2511 1192  • jh@prebenhove.dk

 

web by det grafiske hjørne